Νο 5. Ανάθεση επίλυσης ασφαλιστικών μας θεμάτων στο γραφείο του κ. Γιώργου Κουτρουμάνη

Ο σύλλογός μας απευθύνθηκε στο γραφείο του κ. Γιώργου Κουτρουμάνη, αναθέτοντάς του τη διαμόρφωση πρότασης για τις δυνατότητες εξόδου από την κρίση που διέρχεται το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, καθώς και για τα μείζονος σημασίας ασφαλιστικά θέματα της κύριας σύνταξης (ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ).

Τα θέματα που αναθέσαμε έχουν ως εξής:

  1. Πρόταση για ρεαλιστική και βιώσιμη λύση στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με δεδομένο ότι το επικουρικό μας Ταμείο δεν είναι πλέον σε θέση να εκπληρώσει το σκοπό του και να εξασφαλίσει σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους και μελλοντικά για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους.

  2. Νομική θεμελίωση της υποχρέωσης των τραπεζών-εργοδοτών στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK ERGASIAS, ATTICA BANK) να καλύψουν τη ζημία που υπέστη ο επικουρικός μας φορέας από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου. Ήδη, στις 24-10-2014, συντάξαμε και απευθύναμε στις τράπεζες, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χαρδούβελη και στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Βρούτση, σχετική εξώδικη δήλωση- πρόσκληση.
  3. Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 3863/2010 σχετικά με τον υπολογισμό ποσοστού σύνταξης για το χρόνο ασφάλισης μετά τα 35 έτη (αναγνωρισμένα ή πραγματικά) για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και εντεύθεν.
  4. Ζητήσαμε την παρέμβαση του κ. Κουτρουμάνη για την εφαρμογή του πλαφόν της ανώτατης σύνταξης (2.773,40 ευρώ) και στους νέους συνταξιούχους χωρίς την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Το αίτημά μας αυτό είναι καθόλα δίκαιο, καθώς προκύπτει ρητά από τις σχετικές διατάξεις και εφαρμόζεται στους συνταξιούχους της Εθνικής, χωρίς, μάλιστα, να απαιτείται προηγουμένως προσφυγή στη δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν να απαιτείται απόφαση Εφετείου για κάθε ένα συνταξιούχο ξεχωριστά. Υπενθυμίζουμε ότι με την παρέμβαση του Συλλόγου μας πείστηκε ο Υπουργός κ. Βρούτσης και παρείχε το δικαίωμα εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας και στους παλαιούς ασφαλισμένους, κατά την διάρκεια της εθελουσίας εξόδου.
  5. Ενδελεχής έρευνα και ανάλυση του καθεστώτος ασφάλισης (κοινό καθεστώς ΙΚΑ ή καθεστώς ΤΑΠΙΛΤ) για όσους μετά την εθελούσια έξοδο δε συνταξιοδοτηθούν και συνεχίσουν να εργάζονται στην τράπεζα ή σε άλλο εργοδότη ή ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα.
  6. Σύνταξη πρότασης νόμου και αιτιολογικής έκθεσης, τις οποίες θα υποβάλει ο σύλλογός μας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά από 1-1-1983 έως 31-12-1992 να μη συνταξιοδοτούνται με δυσμενέστερες διατάξεις από αυτές που ισχύουν για τους άνδρες της ίδιας περιόδου.
  7. Ερμηνεία των διατάξεων των Νόμων 1976/91 και 2084/92 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ με στόχο να συμπεριληφθούν στις ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης -ήτοι θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με τη συμπλήρωση 32 συντάξιμων ετών άνευ ορίου ηλικίας- και οι άγαμες γυναίκες που πρωτοασφαλίστηκαν έως 31-12-1982.

            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς,

               Το Διοικητικό Συμβούλιο