Όλοι στην αυριανή (Παρασκευή 29/6/2018) Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μας στα γραφεία μας, Ευπόλιδος 8, 7ος όροφος