Αίτημα άμεσης σύγκλησης έκτακτου Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων από τα εκλεγμένα με την παράταξη “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” μέλη της διοίκησης