Άκρως απαραίτητη η υπογραφή των αιτήσεων ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ για την εξέλιξη της διαδικασίας