Ο Σύλλογός μας επανέλαβε το αίτημα προς τον Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η στήριξή σας με την υπογραφή της επισυναπτόμενης αίτησης !