Οι επόμενες ενέργειές μας για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απόδοσης της επικουρικής μας σύνταξης