Ενημέρωση σχετικά με την κράτηση 1,80€ στις συντάξεις μηνός Μαρτίου 2017

Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 έχει θεσπιστεί μηνιαία εισφορά 0,20€, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής  του άρθρου 34 του ν.4144/2013 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση ομοσπονδιών, σωματείων και συνομοσπονδιών συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Α30/472/23/6.12.2016 η εν λόγω διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους για τους οποίους ήδη παρακρατείται εισφορά υπέρ ενώσεων προσώπων για τις οποίες ορίζεται εισφορά με άλλες διατάξεις. Δηλαδή η εισφορά αυτή αφορά και τους συνταξιούχους της Ιονικής που για διάφορους λόγους δεν τους παρακρατείται η εισφορά  υπέρ του  Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου προβλέπεται για τους συνταξιούχους που δεν επιθυμούν την παρακράτηση, η δυνατότητα υποβολής έγγραφης δήλωσης  εξαίρεσης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Η εισφορά αυτή ισχύει από 1/7/2016 και παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την από 26392/1075/21.7.2016 εγκύκλιό του είχε ζητήσει από τους ασφαλιστικούς φορείς την έγκαιρη ενημέρωση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των συνταξιούχων ως προς τη δυνατότητα μη παρακράτησης της ως άνω εισφοράς μετά από έγγραφη δήλωσή τους, τελικά το ΙΚΑ προχώρησε ξαφνικά την αναδρομική αυτή παρακράτηση στις συντάξεις μηνός Μαρτίου που καταβλήθηκαν σήμερα 24 Φεβρουαρίου (συνολικού ποσού 1,80€ για εννέα μήνες). Προφανώς το ΙΚΑ θεώρησε ότι η ανάρτηση της εγκυκλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για ένα μήνα ήταν αρκετή για να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι. Αποδεικνύεται όμως ότι ελάχιστοι είχαν ενημερωθεί, με αποτέλεσμα η εξαίρεση από την παρακράτηση για όσους υποβάλλουν τώρα σχετική δήλωση, να ισχύσει εφεξής.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι όσοι από εσάς επιθυμείτε την εξαίρεσή σας από την κράτηση αυτή πρέπει να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

Για τους ήδη συνταξιούχους :

  • Έχει δημιουργηθεί εφαρμογή στο Διαδίκτυο (web) όπου εμφανίζεται σχετική ένδειξη την οποία δύνανται να επιλέξουν οι συνταξιούχοι για να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την εν λόγω παρακράτηση.

– Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με την εισαγωγή Α.Μ.Α., Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α..

>

.

Οδηγίες:

1) Μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ «www.ika.gr»

2) Πατάτε το κουμπί δεξιά « Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για συντάξεις »

3) Πατάτε στην επιλογή 12. « Δήλωση Εξαίρεσης κράτησης υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ (0,20€)»

4) Συμπληρώνετε τα ζητούμενα στοιχεία (Α.Μ.Α.,Α.Φ.Μ. κ.λπ.) και υποβάλλετε τη δήλωση εξαίρεσης της παρακράτησης.

5) Σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης και όταν σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα, εκτυπώνετε το σχετικό κείμενο και απευθύνεστε στον ΕΦΚΑ – ΙΚΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΤΑΠΙΛΤ (Δραγατσανίου 8, Αθήνα).

Σημείωση: Ομοίως στη Δραγατσανίου 8 θα απευθυνθούν και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης εξαίρεσης.

 

 

Για τους εν δυνάμει συνταξιούχους:

  • Έχει δημιουργηθεί σχετική ένδειξη στις οθόνες των απονομών έτσι ώστε κατά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης να υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσουν την μη παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο σύλλογό μας.