Ενημέρωση σχετικά με την κράτηση 1,80€ στις συντάξεις μηνός Μαρτίου 2017