Ο σύλλογός μας προωθεί και διασφαλίζει την αύξηση του ποσοστού προσδιορισμού του εφάπαξ!