Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής Νο2. Ανακοίνωση ανακήρυξης υποψηφίων αρχαιρεσιών “Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας – Ιονική Ενότητα”