27.4.1941 “Η Πόλις εάλω” – Της συναδέλφου Χρηστίνας Σωτήρχου