Η συνδικαλιστική δράση δεν είναι ανώνυμη εταιρεία!