ΣΥΙΛΤΕ Νο 63. Ώρα μηδέν για την επικουρική μας ασφάλιση! Συνάντηση για τις εξελίξεις στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ