ΣΥΙΛΤΕ No 85. Πρόκληση της τράπεζας για το Ταμείο Αρωγής