Νέα μεγάλη συμφωνία του συλλόγου μας προς όφελος των συναδέλφων για την υπόθεση διεκδίκησης των αναδρομικών των μνημονιακών περικοπών!

Ο σύλλογός μας, αφού διαπίστωσε ότι πολλοί συνάδελφοί μας δυσκολεύονταν να καταβάλουν το τίμημα των 140 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (172,20 €) που απαιτείτο μέχρι πρότινος για τη συμμετοχή στη διεκδίκηση των αναδρομικών των μνημονιακών περικοπών, ήλθε σε συμφωνία με τη δικηγορική εταιρία του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου που έχει αναλάβει την υπόθεση για ένα νέο πλαίσιο συμφωνίας, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο σύνολο της διαδικασίας της διεκδίκησης του Ν. 4051/2012 και επιπλέον του Ν. 4093/2012, χωρίς την κατάθεση προκαταβολής!

Με νέα συμφωνία- ρύθμιση

Συνεχίζουμε τις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των αναδρομικών των μνημονιακών περικοπών των συντάξεών μας σε νέα βάση:

  • Εφεξής, εκτός από τις περικοπές του Ν. 4093/2012 θα διεκδικούμε και αυτές του Ν. 4051/2012, όλες αναδρομικά από 01-02-2013

  • Για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι συνταξιούχοι, ήλθαμε σε συμφωνία με τη δικηγορική εταιρία και εφεξής θα μπορούμε να διεκδικήσουμε τα αναδρομικά των περικοπών (4051/2012 και 4093/2012) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, παρά μόνον με αμοιβή εκ του αποτελέσματος (18% επί των ποσών που θα επιδικασθούν και θα εισπραχθούν)

Συνάδελφοι,

Με βάση τη νέα συμφωνία που πετύχαμε με τη δικηγορική εταιρία του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, μπορούμε πλέον να διεκδικήσουμε δικαστικά τα αναδρομικά των αντισυνταγματικών περικοπών των συντάξεών μας από τους Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2013 και να πληρώσουμε μονάχα εφόσον εισπράξουμε. Η μόνη πιθανή επιβάρυνση που μπορεί να παρουσιαστεί είναι στο Εφετείο και θα ανέρχεται στα 20 ευρώ, όπως μας ενημέρωσε ο δρ. Α. Παπακωνσταντίνου.

 

Μέχρι τώρα η διεκδίκηση των περικοπών του Ν. 4093/2012 (βλ. ανακοίνωσή μας από 03/08/2015) γινόταν με ομαδικές αγωγές και ο κάθε συνταξιούχος έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 140 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ( 172,20 €) για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών των δικαστηρίων, ήτοι Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, Συμβούλιο της Επικρατείας και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για τους συνταξιούχους που υπέβαλαν ήδη τα δικαιολογητικά για αγωγή διεκδίκησης των αναδρομικών του Ν. 4093/2012 και κατέβαλαν και τα 172,20 €,  η διαδικασία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ, ενώ η δικηγορική εταιρία θα υπολογίσει μόνη της και θα προσθέσει στην αγωγή και τις απαιτήσεις του Ν. 4051/2012Από τα ποσά που θα επιδικασθούν τελεσιδίκως η δικηγορική εταιρεία του δρ. Παπακωνσταντίνου θα εισπράττει ως αμοιβή το 8%. Εάν τα δικαστήρια απορρίψουν το αίτημα, δε θα οφείλεται ουδεμία αμοιβή στη δικηγορική εταιρεία.

Με βάση τη νέα συμφωνία, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στη σχετική επιστολή από 11/03/2016 της δικηγορικής εταιρίας την οποία παραθέτουμε παρακάτω, διεκδικούμε τις αναδρομικές μειώσεις των συντάξεων με τους  νόμους 4051/2012 & 4093/2012 χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, παρά μόνο με αμοιβή εκ του αποτελέσματος (18% επί των ποσών που θα επιδικασθούν και θα εισπραχθούν). Το χρονικό διάστημα που θα καλύπτουν οι εν λόγω αγωγές εκκινεί από την 1η Φεβρουαρίου 2013 και καταλήγει την 30ηΑπριλίου 2016.  

Από εδώ και στο εξής, ο κάθε συνταξιούχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές θα πρέπει να υποβάλει στο σύλλογό μας τα εξής:

  • Πίνακα υπολογισμού των αναδρομικών με συμπληρωμένα τα ποσά των κρατήσεων στις στήλες του Ν. 4093/2012 και το Ν. 4051/2012 που ισχύουν κατά μήνα από 1-02-2013 και μέχρι 30-04-2016 που θα υποβληθούν οι αγωγές (ένθετος πίνακας). Για τους νεώτερους συνταξιούχους ο πίνακας τροποποιείται ανάλογα. Προσοχή: η κράτηση του Ν. 4051/2012 υπολογίζεται πάνω από τα 1.300 ευρώ και του Ν. 4093/2012 πάνω από τα 1.000 ευρώ. Στα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα του ΙΚΑ υπάρχει και μία Τρίτη κράτηση του Ν. 4024 την οποία δεν διεκδικούμε πλην όμως είναι αθροισμένη μαζί με την κράτηση του Ν. 4051/2012 που διεκδικούμε. Στην περίπτωση αυτή μεταφέρουμε στον πίνακα υπολογισμού των αναδρομικών το σύνολο του ποσού των κρατήσεων Ν. 4024 & Ν. 4051 διότι δεν είναι εφικτό να τα ξεχωρίσουμε (ας το πράξει το ΙΚΑ που θα κληθεί να τα πληρώσει).

  • Τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα των συντάξεων του ΙΚΑ που έχετε στην κατοχή σας (όσα υπάρχουν) και φωτοαντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησής σας.

  • Να επιστρέψετε εις τριπλούν συμπληρωμένο (πλην της ημερομηνίας) και υπογεγραμμένο το Πληρεξούσιο – Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό Δίκης που ακολουθεί (ένθετο).

Επισημαίνεται η ανάγκη για άμεση κατάθεση των αγωγών εν όψει του σοβαρού κινδύνου παραγραφών των σχετικών αξιώσεων.

Είναι προφανές ότι μόνο όσοι θα συμμετέχουν στις αγωγές διατηρούν πιθανότητες να δικαιωθούν.

Σε περίπτωση μη δικαίωσης από τα εθνικά δικαστήρια ανοίγει ο δρόμος για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων( Στρασβούργο), το οποίο έχει νομολογία ευνοϊκή για παρόμοιες περιπτώσεις.

 

Ακολούθως παραθέτουμε και τη σχετική επιστολή της δικηγορικής εταιρείας του κ. Παπακωνσταντίνου προς ενημέρωσή σας και το νέο πληρεξούσιο – ιδιωτικό συμφωνητικό – εργολαβικό δίκης. .

Συνοδευτική επιστολή δικηγόρου

Πληρεξούσιο – Ιδιωτικό συμφωνητικό- Εργολαβικό δίκης

Πίνακας υπολογισμού των κρατήσεων

Η υπάλληλος του συλλόγου κα. Αγγελική Λάζου που είναι αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών θα σας κατευθύνει και θα σας παρέχει κάθε αναγκαία επιπλέον διευκρίνιση. Για την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών η διεύθυνση του συλλόγου έχεις ως εξής:

«Σύλλογος Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας –

ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ευπόλιδος 8, Αθήνα , 7ος όροφος, Τ. Κ. 10551 »