Επέτειος ίδρυσης της ΕΠΟΝ 23 Φλεβάρη 1943 – Της συναδέλφου Χρηστίνας Σωτήρχου