ΣΥΙΛΤΕ: Ενημέρωση προς τους συναδέλφους οι οποίοι με βάση το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου, έκαναν αυτασφάλιση στο ΙΚΑ προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης