Η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του συλλόγου μας κατοχυρώνει κατά απόλυτο τρόπο την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του Λογαριασμού Αρωγής