Η μαζική χθεσινοβραδινή (6/10) συγκέντρωση της Ιονικής Ενότητας έλαβε απόφαση υπαγωγής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ! – Ξεκίνησαν σήμερα οι διαδικασίες με την κατάθεση σχετικής αίτησης-υπομνήματος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με κοινοποίηση στο ΕΤΕΑ