ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τους συναδέλφους που έχουν συμμετάσχει σε ομαδικές αγωγές με το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου – Εδώ θα βρείτε το κείμενο της απαραίτητης εξουσιοδότησης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί με τα ατομικά στοιχεία κάθε συναδέλφου-εντολέα  

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας έχουμε ενημερώσει το τελευταίο διάστημα για την επικοινωνία μας με το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου προκειμένου να του παρέχουμε κάθε δυνατή συνδρομή στη συλλογή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων για τις ομαδικές αγωγές στις οποίες συμμετέχουν συνάδελφοί μας, την οποία έχει αναλάβει βεβαίως το γραφείο του. 

Σε συνέχεια αυτής της επικοινωνίας το δικηγορικό γραφείο, μετά από σχετική παράκλησή μας, μας έστειλε μία εξουσιοδότηση αφήνοντας κενά όσα στοιχεία διαφέρουν για κάθε εντολέα (ανάλογα με το πότε και σε ποιο πινάκιο εκδικάζεται η υπόθεσή του) προκειμένου να μπορεί να τη συμπληρώσει κάθε συνάδελφος – εντολέας μόνος του.

Επομένως, όλοι όσοι είχατε ειδοποιηθεί από το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούλου και για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούσατε να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε την απαραίτητη εξουσιοδότηση, σας την παραθέτουμε στη συνέχεια.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (πατήστε εδώ)

Η ως άνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να συμπληρωθεί με τα σωστά στοιχεία και να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής είτε από ΚΕΠ (και να την παραδώσετε στο γραφείο του κ. Μπούρλου ή να τη στείλετε σε έγχρωμη μορφή ταχυδρομικά ή με email) είτε ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (και να την αποστείλετε στο email του γραφείου του : e.spyratou@nomika.gr ).