ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τους συνταξιούχους συναδέλφους που τους καταβλήθηκαν αναδρομικά εντός του 2022

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Επειδή αρκετοί συνάδελφοι, μετά από το 28.04.23 (βλ. εδώ) δημοσίευμά μας, επικοινωνούν μαζί μας και εκφράζουν τις απορίες τους σχετικά με το θέμα αυτό, σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι συνταξιούχοι συνάδελφοι που έλαβαν αναδρομικά εντός του 2022 (συγκεκριμένα μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2022) και αυτά δεν έχουν τακτοποιηθεί ανά έτος από τον e-ΕΦΚΑ στο σύστημα taxis και εμφανίζονται όλα στο 2022, πρέπει να υποβάλουν αίτηση καταμερισμού τους στο ΤΑΠΙΛΤ (στο email tm.asf.bank@efka.gov.gr με όλα τα προσωπικά στοιχεία και τηλέφωνο για να εκδοθεί βεβαίωση με καταμερισμό των ποσών ανά έτος, με την οποία θα προχωρήσετε στην υποβολή συμπληρωματικών φορολογικών δηλώσεων).

Ωστόσο, ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει αναρτήσει ακόμα τα ετήσια εκκαθαριστικά σημειώματα της σύνταξης για το 2022, τα οποία όμως είναι απαραίτητα για τη διαδικασία του καταμερισμού. Συνεπώς, όσοι συνάδελφοι υπάγεστε στην ως άνω κατηγορία (δηλαδή σας καταβλήθηκαν αναδρομικά εντός του 2022 και αυτά δεν έχουν καταμερισμού ανά έτος) θα πρέπει να υποβάλετε τις αιτήσεις διαχωρισμού και να κάνετε υπομονή μέχρι την ηλεκτρονική ανάρτηση των ετήσιων εκκαθαριστικών σημειωμάτων σύνταξης για το 2022, αφού τότε μόνο θα μπορέσει να προχωρήσει το Ταμείο στη διαδικασία καταμερισμού.