Πληρωμένο εξ ολοκλήρου με ένα ποτήρι γάλα : μία συγκινητική ιστορία