Η παραπομπή σε δίκη και η αρχή του τέλους για τους υπεύθυνους της καταστροφής του επικουρικού μας Ταμείου μας