ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τους αποχωρήσαντες μέχρι 31.12.13 συνταξιούχους συναδέλφους που καλύπτονται από το ομαδικό ασφαλιστήριο της τράπεζας