Απορρίφθηκε και στο Εφετείο η τριτανακοπή του ΕΦΚΑ για την ακύρωση της τροποποίησης του καταστατικού του ΣΥΙΛΤΕ το έτος 2009

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει και παλαιότερα, ο ΕΦΚΑ… θυμήθηκε μία δεκαετία μετά την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου Εργαζομένων της Ιονικής (ΣΥΙΛΤΕ), να διεκδικήσει τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΙΛΤΕ. Ο ΕΦΚΑ από την πλευρά του, σύμφωνα και με τις «πληροφορίες» που είχε λάβει (που δυστυχώς αποκαλύφθηκε από πού προέρχονταν…), βάσιζε την υπόθεσή του στο γεγονός ότι σύμφωνα με το παλιό καταστατικό του ΣΥΙΛΤΕ, σε ενδεχόμενη διάλυση του Συλλόγου προβλεπόταν να καταλήξουν τα περιουσιακά στοιχεία στον ασφαλιστικό μας φορέα, που τότε ήταν το ΤΑΠΙΛΤ (σήμερα ΕΦΚΑ).

Ωστόσο, με την τροποποίηση του καταστατικού το 2009 για την τύχη των περιουσιακών στοιχείων θα αποφάσιζε -όπως ήταν το ορθό και το λογικό- η Γενική Συνέλευση. Μάλιστα, η τροποποίηση του καταστατικού του ΣΥΙΛΤΕ είχε ήδη κριθεί νόμιμη προ δεκαετίας από την ελληνική δικαιοσύνη και κατά συνέπεια δεν είχαμε καμία ανησυχία για τις ενέργειές μας και η υπόθεση ήταν -όπως και αποδείχθηκε- απόλυτα σαφής, ξεκάθαρη και δίκαιη.

Τώρα βέβαια, πώς έφτασε ο ΕΦΚΑ «ως δια μαγείας» δέκα χρόνια μετά να κινεί μία διαδικασία που έχει ήδη κριθεί από τη δικαιοσύνη; Δυστυχώς, τίποτα το «μαγικό» δεν υπάρχει στην υπόθεση, αφού είναι γνωστή σε όλους σας η προσπάθεια υπονόμευσης των συμφερόντων της Ιονικής Οικογένειας στα ασφαλιστικά και εργασιακά μας θέματα από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς και όλοι μπορείτε να καταλάβετε ποιοι υποκίνησαν την υπόθεση. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, για μία ακόμα φορά απογοητεύσαμε τους κκ. Γκιάτη και Κολλάτο.

Αρχικά, με την 2164/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) απορρίφθηκε η τριτανακοπή του ΕΦΚΑ για την ακύρωση της τροποποίησης του καταστατικού του ΣΥΙΛΤΕ που έλαβε χώρα το 2009. Απόφαση που επιβεβαιώθηκε πλέον οριστικά με την υπ’αριθμ. 2632/2022 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Ο ΕΦΚΑ είχε ισχυριστεί στη διαδικασία ότι είχε έννομο συμφέρον για την προσβολή της απόφασης της Γ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού, διότι τροποποιήθηκε και η καταστατική διάταξη με την οποία οριζόταν ότι μετά τη διάλυση του σωματείου η περιουσία του θα περιερχόταν στο ΤΑΠΙΛΤ και άρα σε εκείνο το χρονικό σημείο στο ΙΚΑ ως διάδοχό του νομικό πρόσωπο. Η προσπάθεια αυτή του ΕΦΚΑ για ακύρωση της τροποποίησης του καταστατικού είχε αποτύχει αρχικά για τυπικούς λόγους με συνέπεια το απαράδεκτο της συζήτησης το 2018. Αυτή τη φορά όμως απέτυχε λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος και συνεπώς απόρριψης της τριτανακοπής ως απαράδεκτης για το λόγο αυτό.

Επιπλέον, απέτυχε και η προσπάθεια των κκ. Κολλάτου και Γκιάτη να στηρίξουν αυτή την ενέργεια, καθώς οι πρόσθετες παρεμβάσεις τους στη συζήτηση της υπόθεσης στο Πρωτοδικείο είχαν κριθεί απορριπτέες ως απαραδέκτως ασκηθείσες.

 .

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σε μία ακόμα υπόθεση αποδεικνύεται ότι επί σειρά ετών ο ΣΥΙΛΤΕ και η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ χειρίζονται τα κορυφαία θέματα του χώρου μας με απόλυτη νομιμότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια, έχοντας ως μοναδική προτεραιότητα τα συμφέροντα του χώρου της Ιονικής και των συναδέλφων.

Τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΙΛΤΕ έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για τα συμφέροντα όλων των Ιονικάριων και θα χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον προς όφελος των εργαζόμενων και των συνταξιούχων της Ιονικής Οικογένειας, με ορόσημο την πολυπόθητη συγχώνευση των συλλόγων του χώρου μας.

Άλλωστε, τώρα πλέον που βρισκόμαστε προ των πυλών για την επίτευξη της συγχώνευσης, ελπίζουμε ότι τα θλιβερά φαινόμενα υπονόμευσης του χώρου μας εκ των έσω, από διάφορους εσωτερικούς εχθρούς που έβαζαν τα προσωπικά τους συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα της Ιονικής Οικογένειας, θα εξαλειφθούν και θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι για ένα μέλλον με καλύτερη προοπτική.