Διαβάστε το νέο τεύχος της εφημερίδας μας !

Συνάδελφοι, κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας μας. Μετά από τη σχετική απόφαση των Δ.Σ. της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ και του Συλλόγου Συνταξιούχων, πρόκειται για την πρώτη κοινή έκδοση των δύο Συλλόγων. 

Φύλλο 82 (πατήστε εδώ) .