24/11 & 25/11 οι ημερομηνίες καταβολής της κύριας σύνταξής μας 

Συνάδελφοι,

Οι ημερομηνίες καταβολής των κύριων συντάξεών μας του Δεκεμβρίου είναι οι εξής:

· Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 για τους συναδέλφους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9

· Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 για τους συναδέλφους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8

Η πιθανότερη ημερομηνία καταβολής της επικουρικής σύνταξης είναι η Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου.