Μετά από επίμονες προσπάθειες της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ επιστρέφονται στο τέλος του μήνα τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά του Ν4093/2012 για το ενδεκάμηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, στους συναδέλφους που είχε γίνει τροποποίηση της συνταξιοδοτικής τους απόφασης