Όλα τα λεφτά του κόσμου – Το χρήμα ως χρέος – Του συνάδελφου Δημήτρη Γιακωβάκη