Επιστολή του Συλλόγου μας για το συνυπολογισμό στη σύνταξη των επιπλέον ετών ασφάλισης εκτός ΤΑΠΙΛΤ