Απεστάλη η πρώτη προσφυγή εκ μέρους του Συλλόγου μας στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων!