ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Στα τοπικά υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ μεταφέρονται όλες οι παροχές του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Συνάδελφοι,

Με προηγούμενο δημοσίευμά μας σας είχαμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή για την επικείμενη μεταφορά των παροχών του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και τότε, ενώ το ταμείο υγείας μας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ είχε ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, μέχρι σήμερα ορισμένες από τις πλέον βασικές του λειτουργίες συνέχιζαν να διεκπεραιώνονται με τις προϋποθέσεις και από τις υπηρεσίες του ταμείου μας (ασφάλιση, μητρώο, παιδικές κατασκηνώσεις και κυρίως οι χρηματικές παροχές – δηλαδή έξοδα κηδείας, επίδομα συμπαράστασης, αποζημίωση ασθενείας), με τις προφανείς θετικές προεκτάσεις αυτής της κατάστασης για τις προϋποθέσεις διεκπεραίωσης των διαδικασιών.

Δυστυχώς όμως, η ευνοϊκή αυτή κατάσταση για τους συναδέλφους μας παύει πλέον να υφίσταται, αφού σύμφωνα με το ΦΕΚ 5286/1.12.20 και τη σχετική υπ’αριθμ. 322314/3.12.20 απόφαση του e-ΕΦΚΑ μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ) στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (Υποκαταστήματα Μισθωτών ( πρώην ΙΚΑ ) και στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας):

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επομένως, στο εξής θα πρέπει για θέματα που αφορούν το Τμήμα Μητρώου-Ασφαλίσεων (και για όλα τα θέματα για τα οποία ήταν αρμόδιο το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) να απευθύνεστε στα τοπικά Υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ : 

1) Για την χορήγηση ή την παράταση ή την διακοπή Ασφαλιστικής Ικανότητας στους Ασφαλισμένους ( νυν ή πρώην Υπαλλήλους και Συνταξιούχους Τραπεζών,πλην Εμπορικής Τράπεζας ) και στα Μέλη της Οικογενείας τους,που προέρχονται από το τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ( Κωδικός 23014 ).

2) Για την καταχώρηση Προστατευόμενων Μελών στο Μητρώο ΕΦΚΑ ( που τους έχει δοθεί και έχουν σήμερα ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα,αλλά δεν εμφανίζονται ως Προστατευόμενα Μέλη κατά την ηλεκτρονική τους αναζήτηση από τον Άμεσα Ασφαλισμένο στο  www.efka.gov.gr ) καθώς επίσης και για την μεταβολή ή την διόρθωση Ταυτοτικών Στοιχείων στο Μητρώο ΕΦΚΑ. 

3) Για την έκδοση βεβαιώσεων.

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ :

Για τις περιπτώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για την απονομή Σύνταξης, η παρακράτηση της εισφοράς του Κλάδου Ασθένειας του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ  (για την οποία ενδιαφέρεται το Τμήμα Συντάξεων) για το ΟΠΣ-ΙΚΑ, αντιστοιχεί στον Κωδικό 12.

 

Συνάδελφοι,

Το ταμείο μας πλέον και η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων συναδέλφων πέφτει κι αυτό θύμα της ομογενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων. Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το θέμα το επόμενο διάστημα και αφού λάβουμε ενημέρωση για τις λεπτομέρειες διεκπεραίωσης αυτών των διαδικασιών, θα σας γνωστοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετήστε και τις υπηρεσίες στις οποίες θα απευθύνεστε.