ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Στα τοπικά υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ μεταφέρονται όλες οι παροχές του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ