Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών συνεχίζει ως έχει η προσωρινή διοίκηση στο Σύλλογο Συνταξιούχων