ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΙΛΤΕ – Καταγγέλλουμε τις αδιαφανείς και καταχρηστικές μεθοδεύσεις της Alpha Bank προκειμένου να μεταβιβάσει περίπου 800 εργαζόμενους (τακτικό προσωπικό και ενοικιαζομένους) στην εταιρεία Cepal από 01.12.2020, με αποτέλεσμα μείζονες αρνητικές συνέπειες για τους συναδέλφους μας (ιδιαιτέρως τους προερχόμενους από την Ιονική)