ΣΥΙΛΤΕ – Νο 18. «Αέρας κοπανιστός» η σύμβαση της νέας Cepal – Φτερό στον άνεμο τα δικαιώματα των συναδέλφων ! Να μην υπογράψει κανείς τη σύμβαση – όνειδος !