ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Μέτρα  προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών – Του συνάδελφου Θωμά Γεωργίου