Νο 4 Κ.Ε.Ε. Προς τους συναδέλφους του λεκανοπεδίου Αττικής