Καταβολή δόσης Α’ εξαμήνου 2020 για τους συμμετέχοντες στο ασφαλιστήριο της Eurolife μέχρι 31/1