Νέες εξελίξεις στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ! Η απελθούσα διοίκηση παραιτήθηκε από την εκδίκαση της Δευτέρας 2/12 για την ανάκληση του διορισμού νέας προσωρινής διοίκησης