Οι επερχόμενες αναδιαρθρώσεις και συγχωνεύσεις προκαλούν αλυσιδωτές ανακατατάξεις και στα διευθυντικά στελέχη της τράπεζας