Ενημέρωση για την αίτηση συνταξιοδότησης των αποχωρούντων με την εθελούσια έξοδο την Τρίτη 30/12/2014

Ο σύλλογός μας ενημερώνει τους συναδέλφους που αποχωρούν με την τρίτη φάση της εθελουσίας εξόδου την Τρίτη 30/12/14, ότι η διαδικασία κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης (έντυπο Σ1) ξεκινά από τις 30/12/14. Όσοι συνάδελφοι καταθέσουν αίτηση στις 30/12 και 31/12 θα παραλάβουν αριθμό πρωτοκόλλου από Δευτέρα 5/1/15, αναφέροντας τον αριθμό προτεραιότητας που θα έχουν λάβει.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους:

  1. Να αναγράφετε στην αίτησή σας αν ζητάτε σύνταξη, α) πλήρη, β) μειωμένη, γ) με αναστολή, δ) απορριπτική (για το εφάπαξ).
  2. Οι χήροι-χήρες να προσκομίσετε συνταξιοδοτική απόφαση θανάτου.
  3. Όλα τα μέλη (σύζυγος και τέκνα) για τα οποία θα λαμβάνετε επίδομα στη σύνταξη να απογραφούν σε υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να λάβουν Αριθμό Μητρώου (εάν έχουν ήδη Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγράφετε τον Α.Μ.).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στο σύλλογό μας προκειμένου οι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι να σας ενημερώσουν είτε αυτοπροσώπως είτε τηλεφωνικά για όλα τα θέματα που αφορούν το συνταξιοδοτικό σας φάκελο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων «Ιονική Ενότητα»