Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Σαράντος Φιλιππόπουλος αποχαιρετά τον Ροβέρτο Σπυρόπουλο, έναν από τους βασικούς παράγοντες της σωτήριας ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ στο ΙΚΑ