Ένας «απρόσεκτος» κύριος: οι ακίνδυνες παγίδες που στήνει ο κ. Κολλάτος στο Συνεταιρισμό μας