Στις 5/4 εκδικάζονται οι πρώτες από τις ομαδικές αγωγές που κατατέθηκαν το 2016 για τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών των Ν.4051/2012 και 4093/2012 – Όσοι από τους συμμετέχοντες στις συγκεκριμένες εκδικάσεις δεν έχετε αποστείλει εξουσιοδότηση εκπροσώπησής σας από το δικηγόρο οφείλετε να το κάνετε ΑΜΕΣΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ