Επιστολή προς τους ανώτατους θεσμικούς παράγοντες για την υποστήριξη του αιτήματος μετονομασίας του στρατοπέδου Τρικάλων