ΠΡΟΣΟΧΗ ! Ενημερωτικό σημείωμα για τους συναδέλφους που αποκτούν δικαίωμα σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας και θα υποβάλλουν εφεξής αίτημα συνταξιοδότησης στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ