Η ασφαλιστική ομάδα της ΙΟΝΙΚΗΣ θα κρίνει το μέλλον του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Αύριο κανένας δε θα δικαιούται να διαμαρτύρεται αν σήμερα ακολουθήσει όσα αναφέρονται στους φετφάδες του Συλλόγου του κ. Γκιάτη