ΣΥΙΛΤΕ Νο 22. ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ Η ALPHA BANK  ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ” ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ για τις οικονομίες κλίμακας κ.ά…