Η ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ υπέβαλε σήμερα (Πέμπτη 21/12) στους αρμόδιους φορείς Υπόμνημα-Ειδοποίηση σχετικά με τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας για ένα ακόμα σημαντικό θέμα ανέπτυξε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να θωρακίσει τα δικαιώματα μας σχετικά με τον επικείμενο επαναϋπολογισμό των συντάξεών μας.

Σας έχουμε γνωστοποιήσει σε παλαιότερα δημοσιεύματά μας ότι παρακολουθούμε στενά τη σοβαρή αυτή υπόθεση σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και νομικούς μας συμβούλους.

Εν όψει του επικείμενου επαναϋπολογισμού, σήμερα Πέμπτη 21/12, υποβάλαμε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το κάτωθι υπ’αριθμ. 37/21-12-2017 Υπόμνημα-Ειδοποίηση με την αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του νόμου.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είμαστε η μοναδική συνδικαλιστική οργάνωση που προχώρησε σε αυτήν τη διαδικασία διότι, όπως και στην άκρως επιτυχημένη παρέμβασή μας στην υπόθεση του εφάπαξ, πιστεύουμε ότι οφείλουμε τεκμηριωμένα να καλύπτουμε όλες τις περιπτώσεις επαναϋπολογισμού των συντάξεων του χώρου μας. Εμείς αυτόν το συνδικαλισμό πρεσβεύουμε και εφαρμόζουμε και εσείς θα κρίνετε τα αποτελέσματά της δράσης μας.