Προαγωγές – 2012

ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1283/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1-1-2004 ο συνάδελφός μας Στάθης. Του επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 9.233,63 € για μισθολογικές διαφορές και 1.000€ για ηθική βλάβη. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έκρινε ότι δεν μπορεί η συνδικαλιστική ιδιότητα και δράση του συγκρινόμενου υπαλλήλου (εν προκειμένου του Νικόλαου Σακαρέλη) με τον κρινόμενο, Ευστάθιο Χαρούλη, να θεωρείται a priori ως ιδιαίτερης σημασίας για τις υπηρεσίες της Τράπεζας, ώστε να καταργεί κατ’ αποτέλεσμα τη σύγκριση με τα καθαρά τραπεζικά καθήκοντα του κρινόμενου.Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΧΥΤΗΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1410/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2008 η συνάδελφός μας Μαρίνα. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 9.562,60€ για μισθολογικές διαφορές και ηθική βλάβη καθώς και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1015/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Β’ από 1/1/2005 η συνάδελφός μας Υπατία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 3.642€ για μισθολογικές διαφορές και ηθική βλάβη καθώς και 200€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
Με την υπ’ αριθμ. 4196/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/03 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/07 η συνάδελφός μας Θεανώ. Της επιδικάσθηκαν και καταβλήθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές 2.000 € για ηθική βλάβη και 400 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΡΟΥΠΗΣ XΡΗΣΤΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 5255/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης από 1/1/003 ο συνάδελφός μας Χρήστος. Του επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 7.000€ για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5043/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2003 η συνάδελφός μας Άννα. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές, 5.000€ για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΚΟΥΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1282/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/04 και στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/07 η συνάδελφός μας Μαρία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές, 3.000 € για ηθική βλάβη και 500 € για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ – ΚΡΟΚΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 4032/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α’ από 1/1/2003 η συνάδελφός μας Ευμορφία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως 11.819,53€ για μισθολογικές διαφορές και 600€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά ο δικηγόρος κ. Ευστάθιος Γραμμένος.

ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Με την υπ’ αριθμ. 1764/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2001 ο συνάδελφός μας Δημήτρης. Επιδικάσθηκαν στους κληρονόμους του 7.090,36€ για μισθολογικές διαφορές, 3.000€ για ηθική βλάβη και 350€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΑΓΓΑ
Με την υπ’ αριθμ. 1856/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προάγεται στο βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ από 1/1/2004 η συνάδελφός μας Ελένη. Της επιδικάσθηκαν μισθολογικές διαφορές 7.782€, 1.000€ για ηθική βλάβη, καθώς και 700€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά η δικηγόρος κα. Ντέτα Πετρόγλου.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5749/2012 απόφαση του Μονομ. Πρωτοδικείου Αθηνών, προάγεται στο βαθμό του Εντεταλμένου Διευθύνσεως από 1/1/2004 η συνάδελφός μας Αθανασία. Της επιδικάσθηκαν νομιμοτόκως μισθολογικές διαφορές , 1.000€ για ηθική βλάβη και 500€ για δικαστική δαπάνη.
Την υπόθεση χειρίστηκε νομικά. ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Πολυχρονιάδης.