Πρόσκληση – Εκδήλωση για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του Comandante en jefe Fidel Castro Ruz – Της συναδέλφου Χρηστίνας Σωτήρχου